identIPy

DNS Records

mail.ysserv.co.uk has IPv4 address 217.172.129.141
ns1.ysserv.co.uk has IPv4 address 194.150.252.54
ns1.ysserv.co.uk has IPv4 address 80.93.170.54
ns2.ysserv.co.uk has IPv4 address 80.93.170.55
ns2.ysserv.co.uk has IPv4 address 92.60.105.125
ysserv.co.uk has IPv4 address 217.172.129.139
ysserv.co.uk mail is handled by mail.ysserv.co.uk
ysserv.co.uk name server ns1.ysserv.co.uk
ysserv.co.uk name server ns2.ysserv.co.uk

Mail Servers

mail.ysserv.co.uk (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.ysserv.co.uk (Used By 3 Domains)
ns2.ysserv.co.uk (Used By 3 Domains)