identIPy

DNS Records

ns1.webbrandz.net has IPv4 address 198.1.100.227
ns2.webbrandz.net has IPv4 address 198.1.100.227
ns2.webbrandz.net has IPv4 address 198.1.112.214
webbrandz.net has IPv4 address 198.1.100.227
webbrandz.net name server ns1.webbrandz.net
webbrandz.net name server ns2.webbrandz.net
www.webbrandz.net is an alias for webbrandz.net

Name Servers

ns1.webbrandz.net (Used By 20 Domains)
ns2.webbrandz.net (Used By 20 Domains)