identIPy

DNS Records

athena.vattnadal.se has IPv4 address 81.216.35.170
ns1.vattnadal.se has IPv4 address 81.216.35.168
ns2.vattnadal.se has IPv4 address 81.216.35.185
vattnadal.se name server ns1.vattnadal.se
vattnadal.se name server ns2.vattnadal.se

Mail Servers

athena.vattnadal.se (Used By 3 Domains)

Name Servers

ns1.vattnadal.se (Used By 1 Domain)
ns2.vattnadal.se (Used By 1 Domain)