identIPy

DNS Records

mail.v.mw has IPv4 address 180.42.26.114
v.mw has IPv4 address 153.231.198.148
v.mw has IPv6 address 64:ff9b::99e7:c694
v.mw mail is handled by mail.v.mw
v.mw name server ns2.mailart.com
v.mw name server ns3.mailart.com

Mail Servers

mail.v.mw (Used By 1 Domain)