identIPy

DNS Records

mail.turkeyhosting.net has IPv4 address 89.107.227.235
max.turkeyhosting.net has IPv4 address 89.107.227.234
max.turkeyhosting.net has IPv4 address 89.107.227.235
turkeyhosting.net has IPv4 address 89.107.227.235
turkeyhosting.net mail is handled by mail.turkeyhosting.net
turkeyhosting.net name server max.turkeyhosting.net
turkeyhosting.net name server xbase.turkeyhosting.net
xbase.turkeyhosting.net has IPv4 address 89.107.227.235

Mail Servers

mail.turkeyhosting.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

max.turkeyhosting.net (Used By 27 Domains)
xbase.turkeyhosting.net (Used By 8 Domains)