identIPy

DNS Records

mail.truvanakliyat.net has IPv4 address 185.8.33.228
ns.truvanakliyat.net has IPv4 address 185.8.33.228
truvanakliyat.net has IPv4 address 185.8.33.228
truvanakliyat.net mail is handled by mail.truvanakliyat.net
truvanakliyat.net name server ns.truvanakliyat.net
truvanakliyat.net name server ns1.grupdns.net
truvanakliyat.net name server ns2.grupdns.net
www.truvanakliyat.net is an alias for truvanakliyat.net

Mail Servers

mail.truvanakliyat.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns.truvanakliyat.net (Used By 1 Domain)