identIPy

DNS Records

slippstemmenlos.no has IPv4 address 54.212.249.144
slippstemmenlos.no mail is handled by mail.slippstemmenlos.no
slippstemmenlos.no name server ns.fastname.no
slippstemmenlos.no name server ns.slippstemmenlos.no
slippstemmenlos.no name server ns2.fastname.no
slippstemmenlos.no name server ns2.slippstemmenlos.no

Mail Servers

mail.slippstemmenlos.no (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns.slippstemmenlos.no (Used By 1 Domain)
ns2.slippstemmenlos.no (Used By 1 Domain)