identIPy

DNS Records

mail.skillsgen-uk.co.uk has IPv4 address 212.48.67.193
ns.skillsgen-uk.co.uk has IPv4 address 212.48.67.200
ns2.skillsgen-uk.co.uk has IPv4 address 212.48.67.193
skillsgen-uk.co.uk has IPv4 address 212.48.67.193
skillsgen-uk.co.uk mail is handled by mail.skillsgen-uk.co.uk
skillsgen-uk.co.uk name server ns.skillsgen-uk.co.uk
skillsgen-uk.co.uk name server ns2.skillsgen-uk.co.uk

Mail Servers

mail.skillsgen-uk.co.uk (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns.skillsgen-uk.co.uk (Used By 1 Domain)
ns2.skillsgen-uk.co.uk (Used By 1 Domain)