identIPy

DNS Records

mail.r-bts9kukj3v.net has IPv4 address 103.59.172.187
ns1.r-bts9kukj3v.net has IPv4 address 103.19.240.18
ns2.r-bts9kukj3v.net has IPv4 address 103.38.112.16
r-bts9kukj3v.net has IPv4 address 103.59.172.147
r-bts9kukj3v.net mail is handled by mail.r-bts9kukj3v.net
r-bts9kukj3v.net name server ns1.r-bts9kukj3v.net
r-bts9kukj3v.net name server ns2.r-bts9kukj3v.net

Mail Servers

mail.r-bts9kukj3v.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.r-bts9kukj3v.net (Used By 1 Domain)
ns2.r-bts9kukj3v.net (Used By 1 Domain)