identIPy

DNS Records

mail.psygnogenesis.org has IPv4 address 195.154.253.128
nemesis.psygnogenesis.org has IPv4 address 195.154.253.128
ns1.psygnogenesis.org has IPv4 address 195.154.253.128
ns2.psygnogenesis.org has IPv4 address 195.154.253.128
psygnogenesis.org has IPv4 address 195.154.253.128
psygnogenesis.org mail is handled by mail.psygnogenesis.org
psygnogenesis.org name server ns1.psygnogenesis.org
psygnogenesis.org name server ns2.psygnogenesis.org

Mail Servers

mail.psygnogenesis.org (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.psygnogenesis.org (Used By 1 Domain)
ns2.psygnogenesis.org (Used By 1 Domain)