identIPy

DNS Records

ns1.posolstvo-k.ru has IPv4 address 85.143.218.255
ns1.posolstvo-k.ru has IPv6 address 2a04:ac00:1:47aa:5054:ff:fe00:5633
ns2.posolstvo-k.ru has IPv4 address 139.162.12.149
ns3.posolstvo-k.ru has IPv4 address 52.31.206.145
ns3.posolstvo-k.ru is an alias for ns2.posolstvo-k.ru
posolstvo-k.ru has IPv4 address 85.143.218.255
posolstvo-k.ru has IPv6 address 2a04:ac00:1:47aa:5054:ff:fe00:5633
posolstvo-k.ru name server ns1.posolstvo-k.ru
posolstvo-k.ru name server ns2.posolstvo-k.ru

Name Servers

ns1.posolstvo-k.ru (Used By 2 Domains)
ns2.posolstvo-k.ru (Used By 2 Domains)