identIPy

DNS Records

mail.plastikkorkuluk.net has IPv4 address 92.42.33.71
ns.plastikkorkuluk.net has IPv4 address 92.42.33.71
plastikkorkuluk.net has IPv4 address 92.42.33.71
plastikkorkuluk.net mail is handled by mail.plastikkorkuluk.net
plastikkorkuluk.net name server ns.plastikkorkuluk.net

Mail Servers

mail.plastikkorkuluk.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns.plastikkorkuluk.net (Used By 1 Domain)