identIPy

DNS Records

app1-samaylive.megavelocity.net has IPv4 address 192.206.4.221
app1-samaylive.megavelocity.net mail is handled by app1-samaylive.megavelocity.net
app1-samaylive.megavelocity.net name server ns.ocpdns.com
app1-samaylive.megavelocity.net name server ns2.ocpdns.com
app2-samaylive.megavelocity.net has IPv4 address 192.206.4.222
app2-samaylive.megavelocity.net mail is handled by app2-samaylive.megavelocity.net
app2-samaylive.megavelocity.net name server ns.ocpdns.com
app2-samaylive.megavelocity.net name server ns2.ocpdns.com
app3-samaylive.megavelocity.net has IPv4 address 192.206.4.223
app3-samaylive.megavelocity.net mail is handled by app3-samaylive.megavelocity.net

more

Mail Servers

gds.megavelocity.net (Used By 318 Domains)
zimbra095.megavelocity.net (Used By 134 Domains)
zimbra156.megavelocity.net (Used By 91 Domains)
zimbra094.megavelocity.net (Used By 71 Domains)
zimbra041.megavelocity.net (Used By 69 Domains)
zimbra059.megavelocity.net (Used By 59 Domains)
zimbra063.megavelocity.net (Used By 38 Domains)
zimbra078.megavelocity.net (Used By 36 Domains)
zimbra062.megavelocity.net (Used By 34 Domains)
mx001.megavelocity.net (Used By 24 Domains)

more

Name Servers

pri.megavelocity.net (Used By 1 Domain)
sec.megavelocity.net (Used By 1 Domain)