identIPy

DNS Records

kargosorgula.org has IPv4 address 188.132.153.82
kargosorgula.org mail is handled by kargosorgula.org
kargosorgula.org name server ns1.kargosorgula.org
kargosorgula.org name server ns2.kargosorgula.org
ns1.kargosorgula.org has IPv4 address 188.132.153.82
ns2.kargosorgula.org has IPv4 address 188.132.153.82
www.kargosorgula.org is an alias for kargosorgula.org

Mail Servers

kargosorgula.org (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.kargosorgula.org (Used By 1 Domain)
ns2.kargosorgula.org (Used By 1 Domain)