identIPy

DNS Records

antispam.hostavrupa.net has IPv4 address 176.53.36.45
ata.hostavrupa.net has IPv4 address 176.53.36.24
aydin.hostavrupa.net has IPv4 address 176.53.36.76
dns1.hostavrupa.net has IPv4 address 176.53.36.4
dns1.hostavrupa.net mail is handled by dns1.hostavrupa.net
dns1.hostavrupa.net name server dns1.hostavrupa.net
dns1.hostavrupa.net name server dns2.hostavrupa.net
dns2.hostavrupa.net has IPv4 address 176.53.36.5
dns2.hostavrupa.net mail is handled by dns2.hostavrupa.net
dns2.hostavrupa.net name server dns1.hostavrupa.net

more

Mail Servers

dns1.hostavrupa.net (Used By 1 Domain)
dns2.hostavrupa.net (Used By 1 Domain)
ns1.hostavrupa.net (Used By 1 Domain)
ns2.hostavrupa.net (Used By 1 Domain)

Name Servers

dns1.hostavrupa.net (Used By 335 Domains)
dns2.hostavrupa.net (Used By 335 Domains)
pargeta1.hostavrupa.net (Used By 19 Domains)
pargeta2.hostavrupa.net (Used By 19 Domains)
dns3.hostavrupa.net (Used By 13 Domains)
dns4.hostavrupa.net (Used By 13 Domains)
dns5.hostavrupa.net (Used By 9 Domains)
dns6.hostavrupa.net (Used By 9 Domains)
dns7.hostavrupa.net (Used By 4 Domains)
dns8.hostavrupa.net (Used By 4 Domains)

more