identIPygozly.us has IPv4 address 46.182.39.69
gozly.us mail is handled by mail.gozly.us
gozly.us name server ns1.gozly.us
gozly.us name server ns2.gozly.us
mail.gozly.us has IPv4 address 46.182.39.70
ns1.gozly.us has IPv4 address 46.182.39.67
ns2.gozly.us has IPv4 address 46.182.39.68