identIPy

DNS Records

freelancetechno.biz has IPv4 address 198.12.149.22
freelancetechno.biz mail is handled by freelancetechno.biz
freelancetechno.biz name server ns1.freelancetechno.biz
freelancetechno.biz name server ns2.freelancetechno.biz
ns1.freelancetechno.biz has IPv4 address 198.12.149.22
ns1.freelancetechno.biz mail is handled by ns1.freelancetechno.biz
ns1.freelancetechno.biz name server ns1.freelancetechno.biz
ns1.freelancetechno.biz name server ns2.freelancetechno.biz
ns2.freelancetechno.biz has IPv4 address 198.12.151.207
ns2.freelancetechno.biz mail is handled by ns2.freelancetechno.biz

more

Mail Servers

freelancetechno.biz (Used By 1 Domain)
ns1.freelancetechno.biz (Used By 1 Domain)
ns2.freelancetechno.biz (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.freelancetechno.biz (Used By 2 Domains)
ns2.freelancetechno.biz (Used By 2 Domains)