identIPy

DNS Records

academy.emis.gov.eg has IPv4 address 213.255.150.27
awael.emis.gov.eg has IPv4 address 213.255.150.66
emis.emis.gov.eg has IPv4 address 213.255.150.40
emis.gov.eg name server ns1.emis.edu.eg
emis.gov.eg name server ns1.emis.gov.eg
emis.gov.eg name server ns2.emis.edu.eg
emis.gov.eg name server ns2.emis.gov.eg
emis.gov.eg name server ns3.emis.edu.eg
emis.gov.eg name server ns3.emis.gov.eg
exls.emis.gov.eg has IPv4 address 213.255.150.58

more

Name Servers

ns1.emis.gov.eg (Used By 2 Domains)
ns2.emis.gov.eg (Used By 2 Domains)
ns3.emis.gov.eg (Used By 2 Domains)