identIPy

DNS Records

brashighest.us has IPv4 address 37.9.54.146
brashighest.us has IPv6 address 2a02:6aa0::f
brashighest.us mail is handled by mail.brashighest.us
brashighest.us name server ns1.brashighest.us
brashighest.us name server ns2.brashighest.us
mail.brashighest.us is an alias for brashighest.us
ns1.brashighest.us has IPv4 address 37.9.54.147
ns1.brashighest.us has IPv6 address 2a02:6aa0::4
ns2.brashighest.us has IPv4 address 37.9.54.148
ns2.brashighest.us has IPv6 address 2a02:6aa0::5

Mail Servers

mail.brashighest.us (Used By 1 Domain)

Name Servers

ns1.brashighest.us (Used By 1 Domain)
ns2.brashighest.us (Used By 1 Domain)