identIPy

202.148.0.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.1.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.2.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.3.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.4.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.5.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.6.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.7.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.8.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.9.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.10.0/24
APNIC

202.148.11.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.12.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.13.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.14.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.15.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.16.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.17.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.18.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.19.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.20.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.21.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.22.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.23.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.24.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.25.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.26.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.27.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.28.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.29.0/24
DNET-ID-AP PT. Core Mediatech (D-NET), ID

202.148.30.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.31.0/24
DWPNET-AS-ID PT. Dutakom Wibawa Putra, ID

202.148.32.0/24
APNIC

202.148.33.0/24
APNIC

202.148.34.0/24
APNIC

202.148.35.0/24
APNIC

202.148.36.0/24
APNIC

202.148.37.0/24
APNIC

202.148.38.0/24
APNIC

202.148.39.0/24
APNIC

202.148.40.0/24
APNIC

202.148.41.0/24
APNIC

202.148.42.0/24
APNIC

202.148.43.0/24
APNIC

202.148.44.0/24
APNIC

202.148.45.0/24
APNIC

202.148.46.0/24
APNIC

202.148.47.0/24
APNIC

202.148.48.0/24
APNIC

202.148.49.0/24
APNIC

202.148.50.0/24
APNIC

202.148.51.0/24
APNIC

202.148.52.0/24
APNIC

202.148.53.0/24
APNIC

202.148.54.0/24
APNIC

202.148.55.0/24
APNIC

202.148.56.0/24
BSNL-NIB National Internet Backbone, IN

202.148.57.0/24
BSNL-NIB National Internet Backbone, IN

202.148.58.0/24
BSNL-NIB National Internet Backbone, IN

202.148.59.0/24
BSNL-NIB National Internet Backbone, IN

202.148.60.0/24
FIVE-NET-AS-IN Fivenetwork Solution India Pvt Ltd Internet, IN

202.148.61.0/24
FIVE-NET-AS-IN Fivenetwork Solution India Pvt Ltd Internet, IN

202.148.62.0/24
FIVE-NET-AS-IN Fivenetwork Solution India Pvt Ltd Internet, IN

202.148.63.0/24
FIVE-NET-AS-IN Fivenetwork Solution India Pvt Ltd Internet, IN

202.148.64.0/24
APNIC

202.148.65.0/24
APNIC

202.148.66.0/24
APNIC

202.148.67.0/24
APNIC

202.148.68.0/24
APNIC

202.148.69.0/24
APNIC

202.148.70.0/24
APNIC

202.148.71.0/24
APNIC

202.148.72.0/24
APNIC

202.148.73.0/24
APNIC

202.148.74.0/24
APNIC

202.148.75.0/24
APNIC

202.148.76.0/24
APNIC

202.148.77.0/24
APNIC

202.148.78.0/24
APNIC

202.148.79.0/24
APNIC

202.148.80.0/24
APNIC

202.148.81.0/24
APNIC

202.148.82.0/24
APNIC

202.148.83.0/24
APNIC

202.148.84.0/24
APNIC

202.148.85.0/24
APNIC

202.148.86.0/24
APNIC

202.148.87.0/24
APNIC

202.148.88.0/24
APNIC

202.148.89.0/24
APNIC

202.148.90.0/24
APNIC

202.148.91.0/24
APNIC

202.148.92.0/24
APNIC

202.148.93.0/24
APNIC

202.148.94.0/24
APNIC

202.148.95.0/24
APNIC

202.148.96.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.97.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.98.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.99.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.100.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.101.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.102.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.103.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.104.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.105.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.106.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.107.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.108.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.109.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.110.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.111.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.112.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.113.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.114.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.115.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.116.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.117.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.118.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.119.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.120.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.121.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.122.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.123.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.124.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.125.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.126.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.127.0/24
CAPNET-AS-AP Beijing Capital Public Information Platform, CN

202.148.128.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.129.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.130.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.131.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.132.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.133.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.134.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.135.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.136.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.137.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.138.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.139.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.140.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.141.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.142.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.143.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.144.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.145.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.146.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.147.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.148.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.149.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.150.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.151.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.152.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.153.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.154.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.155.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.156.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.157.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.158.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.159.0/24
WEBCENTRAL-AS WebCentral, AU

202.148.160.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.161.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.162.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.163.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.164.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.165.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.166.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.167.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.168.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.169.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.170.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.171.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.172.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.173.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.174.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.175.0/24
NETPLUZ-AS-AP NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED, SG

202.148.176.0/24
APNIC

202.148.177.0/24
APNIC

202.148.178.0/24
APNIC

202.148.179.0/24
APNIC

202.148.180.0/24
APNIC

202.148.181.0/24
APNIC

202.148.182.0/24
APNIC

202.148.183.0/24
APNIC

202.148.184.0/24
APNIC

202.148.185.0/24
APNIC

202.148.186.0/24
APNIC

202.148.187.0/24
APNIC

202.148.188.0/24
APNIC

202.148.189.0/24
APNIC

202.148.190.0/24
APNIC

202.148.191.0/24
APNIC

202.148.192.0/24
DWL-AS-IN Dishnet Wireless Limited. Broadband Wireless, IN

202.148.193.0/24
APNIC

202.148.194.0/24
APNIC

202.148.195.0/24
APNIC

202.148.196.0/24
APNIC

202.148.197.0/24
APNIC

202.148.198.0/24
APNIC

202.148.199.0/24
APNIC

202.148.200.0/24
DWL-AS-IN Dishnet Wireless Limited. Broadband Wireless, IN

202.148.201.0/24
APNIC

202.148.202.0/24
AIRCEL-AS-AP Dishnet Wireless Limited, IN

202.148.203.0/24
APNIC

202.148.204.0/24
AIRCEL-AS-AP Dishnet Wireless Limited, IN

202.148.205.0/24
DWL-AS-IN Dishnet Wireless Limited. Broadband Wireless, IN

202.148.206.0/24
DWL-AS-IN Dishnet Wireless Limited. Broadband Wireless, IN

202.148.207.0/24
DWL-AS-IN Dishnet Wireless Limited. Broadband Wireless, IN

202.148.208.0/24
APNIC

202.148.209.0/24
APNIC

202.148.210.0/24
APNIC

202.148.211.0/24
APNIC

202.148.212.0/24
APNIC

202.148.213.0/24
APNIC

202.148.214.0/24
APNIC

202.148.215.0/24
APNIC

202.148.216.0/24
APNIC

202.148.217.0/24
APNIC

202.148.218.0/24
APNIC

202.148.219.0/24
APNIC

202.148.220.0/24
APNIC

202.148.221.0/24
APNIC

202.148.222.0/24
APNIC

202.148.223.0/24
APNIC

202.148.224.0/24
APNIC

202.148.225.0/24
APNIC

202.148.226.0/24
APNIC

202.148.227.0/24
APNIC

202.148.228.0/24
APNIC

202.148.229.0/24
APNIC

202.148.230.0/24
APNIC

202.148.231.0/24
APNIC

202.148.232.0/24
APNIC

202.148.233.0/24
APNIC

202.148.234.0/24
APNIC

202.148.235.0/24
APNIC

202.148.236.0/24
APNIC

202.148.237.0/24
APNIC

202.148.238.0/24
APNIC

202.148.239.0/24
APNIC

202.148.240.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.241.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.242.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.243.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.244.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.245.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.246.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.247.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.248.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.249.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.250.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.251.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.252.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.253.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.254.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP

202.148.255.0/24
HICT Jupiter Telecommunications Co., Ltd., JP